Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Giám sát thi công xây dựng công trình tiêu chí và tầm quan trọng cần có

11/04/2021

Giám sát thi công xây dựng công trình là một trong những công tác đóng vai trò rất quan trọng giúp đảm bảo chất lượng xây dựng công trình. Ngoài một đội ngũ kỹ sư tư vấn thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công xây dựng kinh nghiệm thì vai trò của công tác giám sát thi công xây dựng công trình là rất lớn giúp quản lý hoạt động tiến độ xây dựng trên công trình hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng thi công đảm bảo công trình luôn bền vững theo thời gian và nâng cao công năng của công trình.

Giám sát thi công xây dựng giúp đảm bảo công trình luôn thực hiện theo đúng tiến độ, giám sát và quán xuyến toàn bộ hoạt động trên công trường, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng các quy chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy trên công trình.

Người làm công tác dịch vụ này được gọi là kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình - là người chịu trách nhiệm chính thay mặt cho chủ đầu tư quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động trên công trường.

Kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Vai trò quan trọng của kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Vai trò quan trọng của kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

- Chất lượng công trình hoàn hảo, phát huy hết công năng hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà đầu tư.

- Đảm bảo tiến độ công việc.

- Giám sát hoạt động xây dựng và đề xuất các giải pháp giúp nâng cao chất lượng công trình, xử lý các sai sót phát sinh trong quá trình thi công.

- Có trách nhiệm tư vấn và đưa ra các giải pháp hiệu quả, chất lượng nhất để hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công nâng cao chất lượng công trình, giảm thiểu chi phí đầu tư, và đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

- Chất lượng của một công trình xây dựng phụ thuộc rất lớn vào người kỹ sư tư vấn giám sát công trình. Để một công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và bền vững theo thời gian sử dụng đòi hỏi người làm giám sát phải có kỹ năng chuyên môn giỏi, trung thực và khách quan trong công việc.

Để trở thành kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cần có:

- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Có trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp.

- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm.

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận

- Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng.

- Có sức khỏe đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.

(Điều 6 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005

03/07/2014 - 15:16

- Giám sát thi công xây dựng công trình là một trong những công tác quan trọng trong hoạt động giám sát xây dựng. Công tác giám sát này giúp chủ đầu tư quản lý công trình hiệu quả hơn, kiểm tra và giám sát được chất lượng, khối lượng cũng như tiến độ xây dựng công trình của nhà thầu thi công.

giám sát thi công xây dựng công trình

Kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình

- Giám sát thi công công trình xây dựng giúp quản lý và đảm bảo an toàn lao động trên công trường,  bảo đảm vệ sinh môi trường khi thi công xây dựng, cũng như giám sát chặt chẽ việc nhà thầu xây dựng có thực hiện thi công theo đúng hợp đồng, bản vẽ thiết kế được duyệt, và thực hiện đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành hay không?.

- Người làm công tác này được gọi là kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình, có trách nhiệm đại diện cho chủ đầu tư theo dõi, báo cáo, kiểm tra, nghiệm thu và xử lý các công việc liên quan tại công trường xây dựng.

 

Tầm quan trọng của giám sát thi công xây dựng công trình:

- Chất lượng của một công trình xây dựng phụ thuộc rất lớn vào người kỹ sư tư vấn giám sát công trình. Để 1 công trình đạt chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư đòi hỏi người làm giám sát phải có kỹ năng chuyên môn giỏi, trung thực và khách quan trong công việc, người kỹ sư giám sát giỏi và có trách nhiệm sẽ đưa ra các giải pháp hiệu quả và kịp thời để nâng cao chất lượng công trình cũng như giảm thiểu chi phí cho chủ đầu tư xây dựng.

- Chính vì tầm quan trọng đó mà việc cấp giấy phép cũng như chứng chỉ hành nghề để trở thành  1 kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng công trình là điều không đơn giản và người muốn làm được công việc này phải là người có tâm và tầm với công việc.

 

Điều kiện để trở thành kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Có trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp.

- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm.

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận

- Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng.

- Có sức khỏe đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.

(Điều 6 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005

- See more at: http://tuvankiemdinh.com/tin-xay-dung/giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tam-quan-trong-va-dieu-kien-can-co.html#sthash.fRC8IpgB.dpuf

- Chất lượng của một công trình xây dựng phụ thuộc rất lớn vào người kỹ sư tư vấn giám sát công trình. Để 1 công trình đạt chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư đòi hỏi người làm giám sát phải có kỹ năng chuyên môn giỏi, trung thực và khách quan trong công việc, người kỹ sư giám sát giỏi và có trách nhiệm sẽ đưa ra các giải pháp hiệu quả và kịp thời để nâng cao chất lượng công trình cũng như giảm thiểu chi phí cho chủ đầu tư xây dựng.

- Chính vì tầm quan trọng đó mà việc cấp giấy phép cũng như chứng chỉ hành nghề để trở thành  1 kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng công trình là điều không đơn giản và người muốn làm được công việc này phải là người có tâm và tầm với công việc.

- See more at: http://tuvankiemdinh.com/tin-xay-dung/giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tam-quan-trong-va-dieu-kien-can-co.html#sthash.fRC8IpgB.dpuf

- Chất lượng của một công trình xây dựng phụ thuộc rất lớn vào người kỹ sư tư vấn giám sát công trình. Để 1 công trình đạt chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư đòi hỏi người làm giám sát phải có kỹ năng chuyên môn giỏi, trung thực và khách quan trong công việc, người kỹ sư giám sát giỏi và có trách nhiệm sẽ đưa ra các giải pháp hiệu quả và kịp thời để nâng cao chất lượng công trình cũng như giảm thiểu chi phí cho chủ đầu tư xây dựng.

- Chính vì tầm quan trọng đó mà việc cấp giấy phép cũng như chứng chỉ hành nghề để trở thành  1 kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng công trình là điều không đơn giản và người muốn làm được công việc này phải là người có tâm và tầm với công việc.

- See more at: http://tuvankiemdinh.com/tin-xay-dung/giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tam-quan-trong-va-dieu-kien-can-co.html#sthash.fRC8IpgB.dpuf