Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật tại đường Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

09/01/2024

Mục tiêu công tác khảo sát địa chất: Giai đoạn thiết kế kỹ thuật là cung cấp số liệu về cấu trúc địa tầng, tính cơ lý của đất đá, nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập luận chứng và kiến nghị các phương án móng thích hợp. Ngoài ra, còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các công tác kiểm định đánh giá an toàn kết cấu công trình.

Nhiệm vụ khảo sát 

- Xác định sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu.

- Xác định đặc tính cơ lý của các lớp đất, mực nước dưới đất và đánh giá sơ bộ về khả năng ăn mòn của nước.

- Đánh giá sơ bộ khả năng chịu tải, tính nén lún của lớp đất đá nghiên cứu.

- Đánh giá sơ bộ các hiện tượng địa chất bất lợi ảnh hưởng đến công tác thi công hố đào sâu và kiến nghị các phương án chống đỡ

Cơ sở các tiêu chuẩn áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 4419:1987 Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản, xem chi tiết và tải về tại đây.

Tiêu chuẩn TCXD 194:2006 Nhà cao tầng, công tác khảo sát địa kỹ thuật, xem chi tiết và tải về tại đây. Tuy nhiên hiện nay, tiêu chuẩn này đã hết hiệu lực và được cập nhật bằng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9363:2012 về Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng, xem chi tiết và tải về tại đây.

Tiêu chuẩn khảo sát cho xây dựng hiện hành

Khối lượng công tác khảo sát 

- Khoan 01 hố khoan với độ sâu là 20.0 m

- Lấy mẫu đất thí nghiệm trong phòng

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

- Thí nghiệm trong phòng

- Báo cáo kết qả khảo sát

Kết luận

- Khu vực khảo sát có địa hình bằng phẳng

- Các lớp đất trong khu vực khảo sát tính từ mặt nền hiện hữu đến độ sâu 20.0 m gồm:

+ Lớp đất đắp: Đất san lấp, bề dày 1.0 m

+ Lớp 1: Sét pha, dẻo mềm, bề dày 1.0m

+ Lớp 2: Sạn laterite, chặt vừa, bề dày 2.2 m

+ Lớp 3: Sét pha, dẻo cứng, bề dày 2.2 m

+ Lớp 4: Cát pha, chặt vừa, bề dày 2.2 m

+ Lớp 5: Cát, xốp - chặt vừa, bề dày chưa xác định

- Các lớp đất trên nhìn chung có cường độ chịu tải từ thấp đến trung bình

- Tùy thuộc tải trọng thực tế của công trình, có thể chọn những giải pháp móng sao cho hợp lý để đảm bảo độ ổn định công trình

Báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật tại đường Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh xem chi tiết và tải về tại đây