Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Nghiệm thu công việc xây dựng và vai trò của giám sát thi công xây dựng

Nghiệm thu công việc xây dựng là đơn vị giám sát thi công công trình xây dựng căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng...

đọc thêm

Bản vẽ hoàn công và mẫu dấu bản vẽ hoàn công mới nhất

Đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.

đọc thêm

Kiểm định và đánh giá an toàn nhà xưởng nhà máy lương thực thực phẩm

Trong những năm qua, ngành sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm Việt Nam đạt được những thành tựu nhất định,với tốc độ tăng chỉ số sản xuất công ng...

đọc thêm

Kiểm định xây dựng kết cấu hồ bơi

Kiểm định xây dựng kết cấu hồ bơi nhằm xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của hồ bơi, dầm sàn đỡ hồ bơi.

đọc thêm

ICCI tổ chức giám sát thi công công trình xây dựng uy tín chất lượng

Giám sát công trình xây dựng nhà xưởng là một trong những hoạt động bắt buộc của quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng. Là hoạt động của tổ chứ...

đọc thêm

Kiểm định kết cấu lắp đặt điện mặt trời (solar panel)

Kiểm định kết cấu lăp đặt tấm năng lượng mặt trời nhằm xác định chất lượng, hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ a...

đọc thêm