Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Thế nào là hình thức giá hợp đồng trọn gói? Để áp dụng hình thức giá hợp đồng này cần có điều kiện gì? Khi ký kết hình thức giá hợp đồng này cần quan tâm đến vấn đề gì?

Thế nào là hình thức giá hợp đồng trọn gói? Để áp dụng hình thức giá hợp đồng này cần có điều kiện gì? Khi ký kết hình thức giá hợp đồng này cần quan...

đọc thêm

Những tổ chức tư vấn nào được thực hiện các Hợp đồng kiểm định?

Những tổ chức tư vấn nào được thực hiện các Hợp đồng kiểm định?

đọc thêm

ICCI - Hành trình chinh phục những thử thách trong các dự án đặc biệt

Năm 2007 đánh dấu sự ra đời của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) tại Tp Hồ Chí Minh. ICCI được thành lập bởi Ông Nguyễn Thế Dũ...

đọc thêm

Tổng kết hoạt động kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng của ICCI Năm 2022

Kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số...

đọc thêm

So sánh những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động so với TCVN 2737:1995

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 2737:2023), được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực từ ngày 29/6/2023....

đọc thêm

Kiểm định kết cấu phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái

Việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái áp dụng đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt...

đọc thêm