Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Kiểm định xây dựng kết cấu hồ bơi

Kiểm định xây dựng kết cấu hồ bơi nhằm xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của hồ bơi, dầm sàn đỡ hồ bơi.

đọc thêm

ICCI tổ chức giám sát thi công công trình xây dựng uy tín chất lượng

Giám sát công trình xây dựng nhà xưởng là một trong những hoạt động bắt buộc của quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng. Là hoạt động của tổ chứ...

đọc thêm

Kiểm định kết cấu lắp đặt điện mặt trời (solar panel)

Kiểm định kết cấu lăp đặt tấm năng lượng mặt trời nhằm xác định chất lượng, hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ a...

đọc thêm

Kiểm định chất lượng công trình - kiểm tra an toàn nhà máy - quy trình audit nhà máy

Ngành sản xuất có xu hướng dịch chuyển sản xuất của thế giới, không những đạt mức tăng trưởng tốt ở những thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bả...

đọc thêm

Kiểm định audit đánh giá an toàn nhà xưởng, nhà máy

Kiểm định nhà máy, nhà xưởng khi audit nhà máy (vendor audit/ factory audit/ supplier audit) là công tác kiểm định kết cấu nhằm đánh giá khả năng chịu...

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng khi khách hàng yêu cầu audit nhà máy

Kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng nhà xưởng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và...

đọc thêm