Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Kiểm định chất lượng công trình - kiểm tra an toàn nhà máy - quy trình audit nhà máy

Ngành sản xuất có xu hướng dịch chuyển sản xuất của thế giới, không những đạt mức tăng trưởng tốt ở những thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bả...

đọc thêm

Kiểm định audit đánh giá an toàn nhà xưởng, nhà máy

Kiểm định nhà máy, nhà xưởng khi audit nhà máy (vendor audit/ factory audit/ supplier audit) là công tác kiểm định kết cấu nhằm đánh giá khả năng chịu...

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng khi khách hàng yêu cầu audit nhà máy

Kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng nhà xưởng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và...

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng và lập dự toán khắc phục

Kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của...

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng, đánh giá an toàn kết cấu nhà máy

Một công trình đảm bảo chất lượng là một công trình an toàn, bền vững và phải đảm bảo phù hợp với qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các qui định trong v...

đọc thêm