Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Kiểm định nhà xưởng sản xuất thực phẩm PHR

Công trình: Kiểm định nhà xưởng sản xuất thực phẩm PHR

đọc thêm

Kiểm định kết cấu công trình Siêu thị CO.OP MART lắp đặt năng lượng mặt trời

Công trình: Kiểm định kết cấu công trình Siêu thị CO.OP MART lắp đặt năng lượng mặt trời

đọc thêm

Thẩm tra thiết kế kết cấu nhà xưởng MAXPORT THÁI BÌNH lắp đặt năng lượng mặt trời

Công trình: Thẩm tra thiết kế kết cấu nhà xưởng MAXPORT THÁI BÌNH lắp đặt năng lượng mặt trời

đọc thêm

Dự án Kiểm định kết cấu mặt dựng nhôm kính công trình NTL

Công trình: Dự án Kiểm định kết cấu mặt dựng nhôm kính công trình NTL

đọc thêm

Quan trắc lún công ty TNHH FOTAI

Công trình: CÔNG TY TNHH FOTAI

đọc thêm

Dự án kiểm định công trình toà nhà văn phòng

Công trình: Kiểm định công trình toà nhà văn phòng

đọc thêm