Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng gia nhiệt nước RHEEM

Công trình: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà xưởng gia nhiệt nước RHEEM

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng Dừa Lương Quới lắp đặt năng lượng mặt trời

Công trình: Kiểm Định Kết Cấu Khi Lắp Pin (Solar) Năng Lượng Mặt Trời Lên Mái Nhà Xưởng Dừa Lương Quới

đọc thêm

Kiểm định chất lượng nhà xưởng Covina

Công trình: Kiểm định nhà xưởng Công ty  COVINA

đọc thêm

Kiểm định kết cấu đánh giá chất lượng công trình SUNGJIN Vĩnh Long

Công trình: Kiểm Định Kết Cấu Đánh Giá Khả Năng An Toàn Chịu Lực Công Trình Sungjin Vĩnh Long

đọc thêm

Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời Siêu Thị The City Triệu Sơn

Công trình: Kiểm Định Khi Lắp Pin (Solar) Năng Lượng Mặt Trời Lên Mái Siêu Thị The City Triệu Sơn

đọc thêm

Dự án khảo sát hiện trạng, kiểm định chất lượng nhà máy sản xuất Xi Măng CHINFON

Công trình: Khảo Sát Hiện Trạng, Kiểm Tra Kết Cấu, Đánh Giá Khả Năng Chịu Lực Độ An Toàn Nhà Máy Xi Măng

đọc thêm