Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Kiểm định đánh giá và cấp giấy chứng nhận an toàn chịu lực nhà máy Nobland theo tiêu chuẩn LABS

Kiểm định đánh giá và cấp giấy chứng nhận an toàn chịu lực theo tiêu chuẩn LABS nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiể...

đọc thêm

Kiểm định xây dựng công trình May Thêu Thuận phương - CN Bình Chánh

Dự án: Kiểm định xây dựng công trình May Thêu Thuận phương - CN Bình Chánh

đọc thêm

Kiểm định công trình nhà xưởng sản xuất kim hoàn

Dự án: Kiểm định nhà xưởng công ty sản xuất kim hoàn

đọc thêm

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤY GIÀY ARESA

Dự án: Kiểm định xây dựng nhà xưởng sản xuất giày Aresa

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng Công ty thuộc nghành may mặc trang phục

Dự án: Kiểm định nhà xưởng Công ty thuộc nghành may mặc trang phục

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng sản xuất Bia tại Bạc Liêu

Dự án: Kiểm định nhà xưởng sản xuất Bia tại Bạc Liêu

đọc thêm