Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Kiểm định đánh giá kết cấu nhà xưởng nhà máy ECOTANK

Công trình: Kiểm định kết cấu nhà xưởng, cấp chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lục nhà máy ECOTANK

đọc thêm

Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời nhà xưởng Minh Phú

Công trình: Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời nhà xưởng Minh Phú

đọc thêm

Kiểm định kết cấu nhà xưởng YC-TECH lắp đặt năng lượng mặt trời

Công trình: Kiểm định kết cấu nhà xưởng YC-TECH lắp đặt năng lượng mặt trời

đọc thêm

Dự án kiểm định xây dựng nhà máy TEA KWANG

Công trình: Dự án kiểm định xây dựng nhà máy TEA KWANG

đọc thêm

Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất ắc qui RI JIE

Công trình: Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất ắc qui RI JIE

đọc thêm

Kiểm định kết cấu nhà xưởng dệt kim Đông Phương

Công trình: Kiểm định xây dựng đánh giá kết cấu nhà xưởng dệt kim Đông Phương

đọc thêm