Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Những thủ tục không thể thiếu khi cấp phép xây dựng 2018

11/04/2021

Nhiều khách hàng muốn xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở nhưng chưa nắm rõ thủ tục cấp phép ra sao, thủ tục có gì mới hay thay đổi không. Bài viết dưới đây xin cung cấp tới độc giả những quy định về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 2018 đầy đủ nhất.

Và đây chính là danh sách các thủ tục cần thiết cho việc xin cấp phép xây dựng mà quý khách hàng, đơn vị chủ đầu tư có thể tham khảo.

STT

Tên

Số lượng

Ghi chú số lượng

Ghi chú

1

GCN Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất

03 bản

photo công chứng

Chủ đầu tư

2

Hợp đồng thuê đất

03 bản

photo công chứng

 

3

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

03 bản

photo sao y công ty

Bản vẽ đất

4

GCN Đầu tư hoặc Giấy ĐKKD của chủ đầu tư

03 bản

photo công chứng

Chủ đầu tư

5

Đơn xin phép xây dựng

02 bản

Bản in

Theo mẫu

6

Bản vẽ xin phép xây dựng

03 bộ

Đơn vị Tư vấn thiết kế

Có đóng dấu thẩm duyệt PCCC

7

Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật của chủ đầu tư

02 bản

Bản in

Chủ đầu tư

8

GCN ĐKKD của đơn vị khảo sát địa chất

02 bản

photo công chứng

 

9

Chứng chỉ hành nghề của đơn vị khảo sát địa chất

02 bản

photo công chứng

Đơn vị khảo sát

10

Báo cáo khoan khảo sát địa chất

02 bản

Bản chính

Đơn vị khảo sát

11

GCN Đăng kí kinh doanh của đơn vị thiết kế

03 bản

photo công chứng

Đơn vị thiết kế

12

Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế

02 bản

photo công chứng

Đơn vị thiết kế

13

Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

02 bản

Bản in pháp lý

Theo mẫu

14

GCN đăng kí kinh doanh của đơn vị thẩm tra

03 bản

photo công chứng

Đơn vị thẩm tra thiết kế

15

Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế

02 bản

Bản in pháp lý

Đơn vị thẩm tra thiết kế

16

Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

02 bản

photo công chứng

Đơn vị Thiết kế PCCC

17

Cam kết môi trường hoặc ĐTM (Đánh giá tác động môi trường)

02 bản

photo công chứng

Chủ đầu tư

18

Giấy ủy quyền

02 bản

Bản in pháp lý

Theo mẫu

19

Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế

02 bản

Bản in pháp lý

Theo mẫu

Theo đó, quá trình cấp phép xây dựng nói chung sẽ được triển khai theo 4 bước cụ thể sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình).

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước).

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực).

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá, kiểm định công trình xây dựng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

+ Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường.

Bước 3: Phòng quản lý đô thị thành phố tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân thành phố.

- Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, nộp hồ sơ xong, quý khách hàng sẽ chờ đến ngày nhận kết quả và nộp lệ phí được ghi rõ trong giấy biên nhận. Thời gian giải quyết không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ ngày lễ và ngày nghỉ

- Trong trường hợp chủ đầu tư muốn gia hạn giấy phép xây dựng thì phải tiến hành trong 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn đối với công trình chưa được khởi công. Hãy nhớ, mỗi công trình chỉ có quyền gia hạn đúng một lần và sau 6 tháng, nếu công trình vẫn chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải một lần nữa làm thủ tục xin giấy phép xây dựng mới, rất phiền phức.

 

Tư vấn kiểm định xây dựng ICCI