Contact suport

Thẩm Tra Tối Ưu Kết Cấu

Lâu nay tại Việt Nam , mỗi khi thực hiện đầu tư dự án xây dựng công trình chủ đầu tư nào cũng nghĩ đến việc tiết kiệm trong xây dựng (tiết kiệm vật tư , tiết kiệm nhân công , đấu thầu tìm giá thành rẻ ) . Nhưng còn 1 việc cần tiết kiệm nữa mà các nhà đầu tư chưa quan tâm hoặc có biết nhưng không biết bắt  đầu từ đâu , đó là thẩm tra tối ưu  kết cấu, thẩm định kết cấu.

Chủ đầu tư có thể rất tiết kiệm trong đấu thầu , trong mua vật tư , nhưng lượng bê tông và cốt thép dư trong kết cấu thì không để ý bời vì mọi người nghĩ người thiết kế kết cấu đã tính toán và có người khác thẩm tra lại . chúng tôi đã làm việc nhiều năm trong ngành xây dựng chứng kiến các trường hợp thiết kết kết cấu  lãng phí như sau 

  • Giá thành thiết kế dựa vào tổng dự toán – có nghĩa cty thiết kế không quan tâm đến giảm dự toán mà chỉ mong tăng dự toán thì tăng tiền thiết kế
  • Người thiết kế kết cấu chưa có kinh nghiệm  , có tâm lý chưa tự tin khi tính toán , do vậy cho tăng cường thép và bê tông có nghĩa độ an toàn quá cao
  • Chi phí thẩm tra thiết kế cũng phụ thuộc vào tổng dự toán (dự toán nhiều thì giá thẩm tra nhiều ) , do vậy người thẩm tra kết cấu sẽ yêu cầu đơn vị thiết kế thêm vào nếu thấy kết cấu chưa đủ , như sẽ không giảm đi khi kết cấu dư

ICCI thẩm tra thiết kế ngoài sự đáp ứng với nhu cầu bắt buộc của mọi dự án còn tính toán tối ưu hoá các cấu kiện trong kết cấu để giảm những chi phí đầu tư, phương châm như trên Chi phí thực hiện bằng 5% chi phí tiết giảm được - không tiết giảm không tính phí.

Thực tế có thể giảm được đến 20% giá thành đối với nhà xưởng, 10% đối với nhà cao tầng.