Liên hệ hỗ trợ

NHÀ XƯỞNG

NHÀ XƯỞNG

Công trình: NHÀ XƯỞNG

Địa điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: VRS VIETADJUSTERS

Hợp đồng: 278/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình