Liên hệ hỗ trợ

Các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan

06/12/2017

(Xây dựng) - Về việc lấy ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản 2843/BXD-PC gửi các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ảnh minh họa.

Ngày 27/10/2017, Bộ Xây dựng có Tờ trình số 58/TTr-BXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Ngày 20/11/2017, tại văn bản số 12324/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo: Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với các nội dung của dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng kính đề nghị cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Chỉ thị nêu trên, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2017 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm file điện tử về địa chỉ hộp thư: huyenbxd@gmail.com).

Theo Tuyết Hạnh