Tư vấn dịch vụ toàn quốc

WISE PACIFIC APPAREL VIỆT NAM

WISE PACIFIC APPAREL VIỆT NAM

Công trình: WISE PACIFIC APPAREL VIỆT NAM

Địa điểm: xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Quy mô: 22000 m2

Chủ đầu tư:

Hợp đồng: WPAVN/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình