Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TÒA NHÀ SONADEZI

TÒA NHÀ SONADEZI

Công trình: TÒA NHÀ SONADEZI

Địa điểm: KCN Bên Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN

Hợp đồng: 2019/HĐ-SZG-KTh

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc lún nghiêng công trình