Tư vấn dịch vụ toàn quốc

REVAMP NH3 VÀ NPK

REVAMP NH3 VÀ NPK

Công trình: REVAMP NH3 VÀ NPK

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN - NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Hợp đồng: 2019/ĐPM/VT-QT/D_DV

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc lún nghiêng công trình