Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TRỤ SỞ VIETCOMBANK – CN AN GIANG

TRỤ SỞ VIETCOMBANK – CN AN GIANG

Công trình: TRỤ SỞ VIETCOMBANK – CN AN GIANG

Địa điểm: Số 30 - 32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, Tp Long Xuyên

Quy mô: 8 chu kỳ

Chủ đầu tư: VIETCOMBANK

Hợp đồng: Số 18/2012/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc lún