Tư vấn dịch vụ toàn quốc

THỦ THIÊM XANH

THỦ THIÊM XANH

Công trình: THỦ THIÊM XANH

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 22 Chu Kỳ

Chủ đầu tư: THỦ THIÊM

Hợp đồng: 187/HĐKT ngày 21/04/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình