Tư vấn dịch vụ toàn quốc

THẢO ĐIỀN PEARL

THẢO ĐIỀN PEARL

Công trình: THẢO ĐIỀN PEARL

Địa điểm: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 02 tầng hầm & 31 tầng lầu, Ssàn=12.855 m2

Chủ đầu tư: THẢO ĐIỀN PEARL

Hợp đồng: 469/HĐKT ngày 31/12/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình