Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SATRA PHẠM HÙNG

SATRA PHẠM HÙNG

Công trình: SATRA PHẠM HÙNG

Địa điểm: Phạm Hùng, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 15 chu kỳ

Chủ đầu tư: SATRA

Hợp đồng: 487/2011/HĐKT ngày 29/03/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình