Contact suport

HUONG SEN GUESTHOUSE

HUONG SEN GUESTHOUSE

Name: HUONG SEN GUESTHOUSE

Address: 4 - 6 - 8 Mac Thi Buoi, Ben Nghe ward, District 1, HCMC

Scale: 11 chu kỳ

Investor: CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Contract: 65/2016/HĐKT ngày 23/06/2016

Task: Settlement monitoring