Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU CĂN HỘ 584 ĐIỆN BIÊN PHỦ

KHU CĂN HỘ  584 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Công trình: KHU CĂN HỘ 584 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa điểm: 584 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 18 chu kỳ

Chủ đầu tư: KHU CĂN HỘ 584 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Hợp đồng: 462/HĐKT ngày 11/10/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình