Contact suport

584 DIEN BIEN PHU APARTMENT

584 DIEN BIEN PHU APARTMENT

Name: 584 DIEN BIEN PHU APARTMENT

Address: 584 Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC

Scale: 18 chu kỳ

Investor: KHU CĂN HỘ 584 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Contract: 462/HĐKT ngày 11/10/2010

Task: Settlement monitoring