Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

Công trình: CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

Địa điểm: Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 22 Chu Kỳ

Chủ đầu tư: CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 - LÔ A

Hợp đồng: 468/HĐKT ngày 28/12/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình