Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Công trình: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 20 chu kỳ

Chủ đầu tư: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Hợp đồng: 173/HĐKT ngày 16/03/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình