Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Công trình: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Địa điểm: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 10 chu kỳ

Chủ đầu tư: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Hợp đồng: 124/HĐKT ngày 15/02/2009

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình