Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC TERRA ROSSA

CAO ỐC TERRA ROSSA

Công trình: CAO ỐC TERRA ROSSA

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 25 chu kỳ

Chủ đầu tư: TERRA ROSSA

Hợp đồng: 236/HĐKT ngày 06/09/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình