Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC TECCO TOWER

CAO ỐC TECCO TOWER

Công trình: CAO ỐC TECCO TOWER

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 17 chu kỳ

Chủ đầu tư: TECCO TOWER

Hợp đồng: 171/HĐKT ngày 15/01/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình