Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC SOUTH BUILDING

CAO ỐC SOUTH BUILDING

Công trình: CAO ỐC SOUTH BUILDING

Địa điểm: Viet Nam

Quy mô: 18 chu kỳ

Chủ đầu tư: CAO ỐC SOUTH BUILDING

Hợp đồng: 228/HĐKT ngày 16/08/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình