Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC CAO THẮNG

CAO ỐC CAO THẮNG

Công trình: CAO ỐC CAO THẮNG

Địa điểm: 112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 5 CHU KỲ

Chủ đầu tư: Hộ Thường Trú 112 Cao Thắng

Hợp đồng: 23/2014/HĐKT ngày 11/04/2014

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc lún