Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Tổng kết hoạt động kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng của ICCI

Kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số...

đọc thêm

So sánh những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động so với TCVN 2737:1995

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động (TCVN 2737:2023), được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực từ ngày 29/6/2023. Đây là một trong các...

đọc thêm

Kiểm định kết cấu phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái

Việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái áp dụng đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt...

đọc thêm

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế k...

đọc thêm

Cách xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

đọc thêm

Kiểm định xây dựng chất lượng kết cấu bảng quảng cáo ngoài trời (bill board)

Mục đích kiểm định xây dựng: Xác định chất lượng kết cấu hệ khung đỡ bảng quáng cáo, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn khi lắ...

đọc thêm