Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Một số sự cố khi lắp đặt tấm pin mặt trời và cách phòng ngừa

Hiện nay tạo ra năng lượng sạch là xu thế của toàn thế giới, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc, trong thời gian qua, rất nhiều công trình đã được lắ...

đọc thêm

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường năm 2022

Ngày 11/01/2022, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành thông tư 02/2022/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương...

đọc thêm

Quy định về điều kiện năng lực của công ty kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng

đọc thêm

Nghiệm thu công việc xây dựng và vai trò của giám sát thi công xây dựng

Nghiệm thu công việc xây dựng là đơn vị giám sát thi công công trình xây dựng căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng...

đọc thêm

Bản vẽ hoàn công và mẫu dấu bản vẽ hoàn công mới nhất

Đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.

đọc thêm

Kiểm định và đánh giá an toàn nhà xưởng nhà máy lương thực thực phẩm

Trong những năm qua, ngành sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm Việt Nam đạt được những thành tựu nhất định,với tốc độ tăng chỉ số sản xuất công ng...

đọc thêm