Liên hệ hỗ trợ

XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

Công trình: XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

Địa điểm: Tỉnh Bình Phước

Quy mô:

Chủ đầu tư: CN Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên-Nhà máy xi măng Bình Phước

Hợp đồng: 41/2015/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế