Tư vấn dịch vụ toàn quốc

XI MĂNG BAO JUMBO - BÌNH PHƯỚC

XI MĂNG BAO JUMBO -  BÌNH PHƯỚC

Công trình: XI MĂNG BAO JUMBO - BÌNH PHƯỚC

Địa điểm: Tỉnh Bình Phước

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: CN Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên-Nhà máy xi măng Bình Phước

Hợp đồng: 41/2015/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế