Tư vấn dịch vụ toàn quốc

THẨM TRA KẾT CẤU VÁCH NGĂN CÔNG TRÌNH

THẨM TRA KẾT CẤU VÁCH NGĂN CÔNG TRÌNH

Công trình: THẨM TRA KẾT CẤU VÁCH NGĂN CÔNG TRÌNH

Địa điểm: Đồng Nai

Quy mô: 150 m2

Chủ đầu tư: SND

Hợp đồng: ICCI19922

Nhiệm vụ thực hiện: thẩm tra kết cấu vách ngăn công trình