Tư vấn dịch vụ toàn quốc

WASECO VŨNG TÀU

WASECO VŨNG TÀU

Công trình: WASECO VŨNG TÀU

Địa điểm: Vung Tau

Quy mô: 2 tầng hầm & 1 tầng lửng và 18 tầng lầu, Ssàn = 47.189m2

Chủ đầu tư: WASECO

Hợp đồng: 02/HĐ-XD ngày 30/03/2012

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán