Tư vấn dịch vụ toàn quốc

VIỆT NAM QUỐC TỰ

VIỆT NAM QUỐC TỰ

Công trình: VIỆT NAM QUỐC TỰ

Địa điểm: 242 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tp Hồ Chí Minh

Hợp đồng: 01/2016/HĐKT ngày 05/01/2015

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế