Tư vấn dịch vụ toàn quốc

VĂN PHÒNG POLYCO

VĂN PHÒNG POLYCO

Công trình: VĂN PHÒNG POLYCO

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 01 tầng hầm, 01 trệt, 6 lầu, diện tích xây dựng 5.000 m2

Chủ đầu tư: POLYCO

Hợp đồng: 138/HĐKT ngày 02/01/2009

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán