Tư vấn dịch vụ toàn quốc

VĂN PHÒNG NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

VĂN PHÒNG NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Công trình: VĂN PHÒNG NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 22.000 m2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Hợp đồng: ARG/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán