Contact suport

ARG SAI GON - OFFICE BUILDING

ARG SAI GON - OFFICE BUILDING

Name: ARG SAI GON - OFFICE BUILDING

Address: Binh Thanh District, HCMC

Scale: diện tích xây dựng 12.295m2

Investor: TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Contract: 228/HĐTV-TCT ngày 31/12/2010

Task: inspection of quality