Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SOUTH BUILDING

SOUTH BUILDING

Công trình: SOUTH BUILDING

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 17.000m2

Chủ đầu tư: SOUTH BUILDING

Hợp đồng: 228/HĐKT ngày 16/08/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm tra chứng nhận