Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TOÀ NHÀ C.T PLAZA

TOÀ NHÀ C.T PLAZA

Công trình: TOÀ NHÀ C.T PLAZA

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: C.T PLAZA

Hợp đồng: CT/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm tra chứng nhận