Contact suport

DANG VAN NGU SCHOOL

DANG VAN NGU SCHOOL

Name: DANG VAN NGU SCHOOL

Address: Phu Nhuan District, HCMC

Scale: 1 trệt, 2 lầu

Investor: TRƯỜNG TIỄU HỌC ĐĂNG VĂN NGỮ

Contract: 10/HĐKTCNCL-QLĐTXDCT ngày 09/08/2011

Task: inspection of quality