Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TRƯỜNG TIỄU HỌC ĐĂNG VĂN NGỮ

TRƯỜNG TIỄU HỌC ĐĂNG VĂN NGỮ

Công trình: TRƯỜNG TIỄU HỌC ĐĂNG VĂN NGỮ

Địa điểm: Quận Phú Nhuận, Tp HCM

Quy mô: 1 trệt, 2 lầu

Chủ đầu tư: TRƯỜNG TIỄU HỌC ĐĂNG VĂN NGỮ

Hợp đồng: 10/HĐKTCNCL-QLĐTXDCT ngày 09/08/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm tra chứng nhận