Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TRẠM TRƯNG BÀY VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

TRẠM TRƯNG BÀY VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

Công trình: TRẠM TRƯNG BÀY VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

Địa điểm: Viet Nam

Quy mô: 8.000 m2

Chủ đầu tư: SHROTO

Hợp đồng: 536/2011/HĐKT ngày 14/10/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế công trình