Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG - STEINSVIK VIỆT NAM

NHÀ XƯỞNG - STEINSVIK VIỆT NAM

Công trình: NHÀ XƯỞNG - STEINSVIK VIỆT NAM

Địa điểm: KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Quy mô: 6.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam

Hợp đồng: 03.05/2015/HĐKT ngày 06/03/2015

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế nhà xưởng