Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHỐI 17 -TRƯỜNG LƯU VĂN LIỆT

KHỐI 17 -TRƯỜNG LƯU VĂN LIỆT

Công trình: KHỐI 17 -TRƯỜNG LƯU VĂN LIỆT

Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Long

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: TRƯỜNG THPT LƯU VĂN LIỆT

Hợp đồng: LVL/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế công trình