Contact suport

THU THIEM LAKE VIEW 3

THU THIEM LAKE VIEW 3

Name: THU THIEM LAKE VIEW 3

Address: Lot 3-2 Thu Thiem New City, District 2, Ho Chi Minh city

Scale: 9.474 m2

Investor: CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM

Contract: 46/2017/HĐTV-KBTT

Task: Construction Quality Inspection