Tư vấn dịch vụ toàn quốc

THẨM TRA THIẾT KẾ KẾT CẤU KHI LẮP ĐẶT TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR) LÊN MÁI NHÀ XƯỞNG TAL (VIETNAM) GARMENT FACTORY

THẨM TRA THIẾT KẾ KẾT CẤU KHI LẮP ĐẶT TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR) LÊN MÁI NHÀ XƯỞNG TAL (VIETNAM) GARMENT FACTORY

Công trình: THẨM TRA THIẾT KẾ KẾT CẤU KHI LẮP ĐẶT TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR) LÊN MÁI NHÀ XƯỞNG TAL (VIETNAM) GARMENT FACTORY

Địa điểm: Vĩnh Phúc

Quy mô: 3.100 m2

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI28520

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra bản vẽ thiết kế phần kết cấu phục vụ công tác lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời công trình