Tư vấn dịch vụ toàn quốc

THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH YOUNG TOWN

THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH YOUNG TOWN

Công trình: THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH YOUNG TOWN

Địa điểm: Long An

Quy mô: 102 căn

Chủ đầu tư: THẮNG LỢI GROUP

Hợp đồng: ICCITL

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công