Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SHINWON

SHINWON

Công trình: SHINWON

Địa điểm: Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 8.000 m2

Chủ đầu tư: J.S VINA CO., LTD

Hợp đồng: 202/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công