Tư vấn dịch vụ toàn quốc

SATRA PHẠM HÙNG

SATRA PHẠM HÙNG

Công trình: SATRA PHẠM HÙNG

Địa điểm: Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 11.587 m2

Chủ đầu tư: SATRA PHẠM HÙNG

Hợp đồng: 519/2011/HĐKT ngày 07/06/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm tra chứng nhận