Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

Công trình: NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

Địa điểm: KCN THÁI HÒA, ĐỨC HÒA, LONG AN

Quy mô: 1500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VFD

Hợp đồng: 12/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công