Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ XƯỞNG - AMPHARCO U.S.A

NHÀ XƯỞNG - AMPHARCO U.S.A

Công trình: NHÀ XƯỞNG - AMPHARCO U.S.A

Địa điểm: Dong Nai Province

Quy mô: 3.000 m2

Chủ đầu tư: AMPHARCO U.S.A

Hợp đồng: 52/2014/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế công trình